Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Triệu Phong - Quảng Trị
 • HOÀNG THI HƯƠNG THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01659864227
  • Email:
   hoanghuongthao1215@gmail.com
 • LÊ THỊ HỒNG HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01673494352
  • Email:
   hanhdongthanghung@gmail.com
 • HOÀNG THỊ THU THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giaos viên
  • Điện thoại:
   0915026981
  • Email:
   hoangthuthuy121972@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THU LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0905223286
  • Email:
   nthulan213@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên - tổ trưởng tổ mẫu giáo
  • Điện thoại:
   01272366567
  • Email:
   thanhthuyqt84@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   vào nghành năm 2004, công tác tại trường mầm non triệu tài

 • VÕ THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942583444
  • Email:
   hoa011190@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0944654009
  • Email:
   hoaitran100990@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   vào nghề năm 2011 cho đến nay 

 • HOÀNG THỊ HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0916417345
  • Email:
   hoangthihieu.trieutai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Qúa trình công tác từ tháng 9/1984 vào nghề tại Trường Mầm non Triệu Tài cho đến nay

 • Hoàng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên Y Tế
  • Điện thoại:
   0967225777
  • Email:
   Hoangthingayte@gmail.com
 • Hoàng Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mầm non
  • Điện thoại:
   01653176787
  • Email:
   hoangthitrang9981@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NHÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   01668203985
  • Email:
   nguyenthinhan10041980@gmail.com